Kontaktní informace

Vážení návštěvníci stránek, pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ať již k obsahu stránek, tak přímo na společnost Lilly, či pokud Vám můžeme pomoci odbornou radou v některé z medicínských oblastí, kterými se zabýváme, neváhejte nás kontaktovat.

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Tel.:  +420 234 664 111
Fax:  +420 234 664 891

IČO: 64941132 


 

Bezplatná informační služba Lilly Sluchátko

Telefon: 800 112 122

Email: info_cz@lilly.com

Běžná provozní doba služby je od 8 do16 hodin každý pracovní den. 

Bezpečnost léčiv a kvalita výrobků

Jakákoliv podezření na nežádoucí účinky našich léčiv, jiné zdravotně významné události související s jejich užíváním i problémy s kvalitou našich výrobků nám prosím ohlaste telefonicky nebo emailem na: phv_czsk@lilly.com.

Podezření na závažné nežádoucí účinky nebo jiné závažné nebo neočekávané skutečnosti související s použitím léku můžete oznámit přímo na Státní ústav pro kontrolu léčiv:

Odkaz pro veřejnost: www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl

Odkaz pro profesionály ve zdravotnictví: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek