Informace o autorských právech

Vše, co čtete nebo vidíte na stránkách, je chráněno autorským zákonem nebo jinak a je vlastnictvím společnosti Eli Lilly and Company Limited („Lilly“) nebo třetí strany, která společnosti Lilly poskytla licenci nebo udělila právo takový materiál používat. Pokud není uvedeno výslovně jinak, nic, co na těchto stránkách čtete nebo vidíte, není možné kopírovat nebo používat jinak, než jak je stanoveno v těchto Smluvních podmínkách nebo na základě předchozího souhlasu společnosti Lilly.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, udělujeme vám oprávnění k tisku jednotlivých stran z těchto internetových stránek, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční využití za účelem získání informací o službách nebo produktech nabízených společností Lilly nebo pro nekomerční využití v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo vzděláváním. Pokud patříte ke zdravotnickým odborníkům nebo poskytovatelům zdravotnické péče, můžete si vytisknout jednotlivé strany z těchto internetových stránek (pokud není uvedeno jinak) i ke sdílení daných informací s ostatními. Poskytování v rámci licence, prodej, uchovávání, úprava, pozměňování nebo vytváření děl odvozených z těchto materiálů není povoleno. Udělení tohoto povolení neznamená převod vlastnického práva a v rámci tohoto povolení nesmíte:

  • používat tyto materiály ke komerčním účelům nebo za účelem veřejné prezentace;
  • odstraňovat z těchto materiálů informace o autorských právech, ochranné známky nebo jiné informace o vlastnických právech;
  • „zrcadlit“ materiály na jiném serveru.

Neručíme za to, že vaše užití materiálů z těchto stránek neporuší práva třetích stran.

Není-li uvedeno jinak, všechna loga, názvy, design a značky na těchto internetových stránkách jsou ochrannými známkami, které vlastní a používá společnost Lilly. Jejich použití nebo zneužití je přísně zakázáno. Nic z toho, co je zde uvedeno, nesmí být vykládáno jako udělení, ať již implicitně či jinak, jakékoliv licence nebo práva k patentu nebo ochranné známce nebo jinému duševnímu vlastnictví společnosti Lilly nebo třetí strany. S výjimkou případů výslovně uvedených výše nelze nic obsažené v tomto dokumentu vykládat jako udělení jakékoliv licence nebo práva na základě jakéhokoliv autorského práva společnosti Lilly.

Vaše užívání těchto stránek také podléhá Smluvním podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.