Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ať již k obsahu stránek, tak přímo na společnost Lilly, či pokud Vám můžeme pomoci odbornou radou v některé z medicínských oblastí, kterými se zabýváme, neváhejte nás kontaktovat.

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Tel.:  +420 234 664 111
 
IČ: 64941132
DIČ: CZ64941132


 

Bezplatná informační služba týkající se našich léčiv a výrobků - Lilly Sluchátko

Telefon: 800 112 122

Email: info_cz@lilly.com

Běžná provozní doba služby je od 8:00 do 16:00 každý pracovní den.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Bezpečnost léčiv a kvalita výrobků

Jakákoliv podezření na nežádoucí účinky našich léčiv, jiné zdravotně významné události související s jejich užíváním i problémy s kvalitou našich výrobků nám prosím ohlaste telefonicky nebo emailem na: phv_czsk@lilly.com.

Podezření na závažné nežádoucí účinky nebo jiné závažné nebo neočekávané skutečnosti související s použitím léku můžete oznámit přímo na Státní ústav pro kontrolu léčiv:

Odkaz pro veřejnost: www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl

Odkaz pro profesionály ve zdravotnictví: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Hlášení pochybení nebo podezření na pochybení v oblasti etiky

Pokud se domníváte, že jsme v průběhu našeho podnikání nesplnili právní a etické požadavky nebo jsme porušili naše hodnoty, sdělte nám to prostřednictvím Lilly Ethics and Compliance Globální linky 800 142 550 nebo prostřednictvím www.lillyethics.ethicspoint.com.

Pokud provádíte nahlášení mimo Spojené státy, budou vám poskytnuty instrukce a kontakty pro nahlášení v souladu s místními postupy a požadavky.