Lilly v Evropě

Společnost Lilly má v Evropě silnou pozici, a to již od otevření naší první zahraniční pobočky ve Velké Británii v roce 1934.

  • Za uplynulých 10 let společnost Lilly zdvojnásobila své každoroční investice do výzkumu a vývoje v Evropě na více než 450 milionů eur a v celém regionu nyní zaměstnáváme přibližně 9 000 lidí.
  • Kromě rozsáhlé výrobní sítě máme v Evropě dvě hlavní výzkumné lokality – ve Velké Británii a ve Španělsku.
  • V Evropě probíhá přibližně třetina našich celosvětových klinických hodnocení, celkem jde o investice v hodnotě téměř 125 milionů eur za rok.
  • Naše evropské výrobní závody jsou důležitými vývozci do dalších částí světa. Například náš španělský závod vyváží do více než 120 zemí světa a 92 % produkce našeho závodu ve Fegersheimu (Francie) jde na vývoz do více než 100 zemí na pěti kontinentech.
  • Výzkumné středisko Lilly ve Velké Británii je místem vzniku mnoha našich průkopnických inovací a je prestižním pracovištěm v oblasti neurovědy. Nyní zde pracuje přes 600 lidí z více než 45 zemí světa, kteří se zabývají více než 30 oblastmi výzkumu.

Společnost Lilly podporuje Innovative Medicines Initiative, což je největší partnerství soukromého a veřejného sektoru v rámci Life Science R&D  (biologický výzkum a vývoj) a aktivně se účastní přibližně 19 projektů zaměřených na diabetes, neurovědu a onkologii, do kterých investuje více než 20 milionů eur.