Eli Lilly & Company

spojujeme objevy s péčí o lepší život lidí na celém světě

Společnost Eli Lilly and Company existuje již více než 140 let. Globální společnost s vlastní výzkumnou základnou byla založena v květnu roku 1876 plukovníkem Eli Lilly v Indianopolis (stát Indiana) ve středozápadní části Spojených států amerických. Osmatřicetiletý farmaceutický chemik a veterán americké občanské války plukovník Lilly byl frustrován špatně připravenými a často neúčinnými léky své doby. Proto přislíbil sobě i společnosti, že:

  • založí firmu, která bude vyrábět léky nejvyšší možné kvality
  • jeho společnost bude vyvíjet pouze takové léky, které budou předepisovány lékaři a nikoliv nabízeny obchodními cestujícími
  • společnost Lilly bude využívat nejmodernějších vědeckých poznatků své doby

Ačkoliv se jeho podnik utěšeně rozrůstal, plukovník Lilly nebyl plně spokojen s tradičními způsoby kontroly kvality svých výrobků. V roce 1886 zaměstnal mladého chemika jako vědce na plný úvazek, který používal a vylepšoval nejnovější technologie kontroly kvality. Tito dva dali společně základ tradici společnosti Lilly: nejprve svou pozornost zaměřili na kvalitu stávajících produktů a poté rozšířili svou činnost o výzkum a vývoj nových a lepších léků.

Jméno Lilly je příslibem. Červený text, verze podpisu našeho zakladatele, která prošla vývojem, je symbolem naší hrdé minulosti a vzrušující budoucnosti. Náš slib je jednoduchý: Lilly představuje spojení objevů a péče o lepší život lidí na celém světě.

 

Milníky historie naší společnosti

Data u konkrétních přípravků označují uvedení léku na trh, často v USA, daný lék nemusel být v některých zemích světa dostupný.

1876:  V Indianapolis (USA) je založena společnost Eli Lilly.

1922:  Výzkumní pracovníci společnosti Lilly spolupracovali s vědci z kanadské Torontské univerzity na vývoji procesu průmyslové výroby inzulínu.

1923:  Naším prvním počinem představujícím průlom v léčbě pacientů bylo uvedení prvního komerčně dostupného inzulínu na světě, Iletinu, určeného k léčbě cukrovky 1. typu, která byla v té době smrtelnou nemocí bez možnosti účinné léčby.

1943:  Lilly jako jedna z prvních společností vyvinula metodu pro průmyslovou výrobu penicilinu, vůbec prvního antibiotika, a přispěla tak k průlomu v léčbě infekčních nemocí.

1979:  Na trh byl uveden Ceclor®, antibiotikum z řady cefalosporinů, který se stal jedním z celosvětově nejprodávanějších perorálních antibiotik.

1982:  Společnost Lilly představila Humulin®, celosvětově první humánní inzulín vyrobený technologií rekombinantní DNA. Humánní inzulín je identický s tím, které produkuje lidské tělo, ale vyrábí se biotechnologicky. Před vyvinutím humánního inzulínu se používal inzulín zvířecí. Humulin byl nejvýznamnějším průlomem v léčbě diabetu od dvacátých let 20. století.

1987:  Společnost Lilly uvedla na trh Prozac®, první lék ze skupiny takzvaných inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (neboli SSRI) – určený k léčbě deprese.

1996:  Společnost Lilly představila lék Zyprexa® k léčbě schizofrenie a lék Gemzar® k léčbě rakoviny slinivky břišní a nemalobuněčné rakoviny plic.

2002:  Lilly a partnerská firma Icos představily lék k léčbě erektilní dysfunkce Cialis®.

2004:  Lilly uvádí na trh lék Strattera® – nestimulační lék pro léčbu ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, česky zvané Porucha pozornosti a hyperaktivity) – zpočátku u dětí a posléze i u dospělých a lék Alimta® – průlom a stále standard v léčbě nádoru pohrudnice a u chemoterapie určitých histologických typů nemalobuněčné rakoviny plic.

2005:  Lilly uvádí na trh lék Cymbalta® na léčbu deprese, generalizované úzkostné poruchy a diabetické periferní neuropatické bolesti (bolesti způsobené poškozením nervových vláken při diabetu/cukrovce)

2009:  Na trh je uveden Efient® – lék na snížení trombotických kardiovaskulárních příhod (včetně trombózy stentu) u pacientů s akutním koronárním syndromem, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci.

2013:  Společnost Lilly slaví 25 let výzkumu v oblasti léčby demence a znovu potvrzuje svoje odhodlání zajistit, aby se do roku 2025 podařilo předcházet demenci související s Alzheimerovou chorobou.