Eli Lilly & Company

spojujeme objevy s péčí o lepší život lidí na celém světě

Plukovník Eli Lilly založil roku 1876 společnost Eli Lilly & Company. V době nespolehlivých elixírů prodávaných pochybnými prodejci se zavázal vyrábět vysoce kvalitní léky, kterých bylo tolik potřeba. Svým zaměstnancům vždycky kladl na srdce, aby využili všeho, čím firma už disponuje, a snažili se to neustále zlepšovat.

Již více než 140 let se snažíme odhodlaně naplňovat plukovníkovu vizi ve všech směrech našeho podnikání. Nepřestáváme usilovat o pokrok nejen v našem podnikání, ale také ve vztahu k lidem – ať už k zaměstnancům a celé firemní komunitě, v níž žijeme, nebo k pacientům, kteří naše léky užívají, či k lékařským odborníkům, kteří nám je pomáhají vytvářet.

Naším cílem je spojovat profesionální péči s odborným výzkumem tak, abychom mohli vyrábět léky, které zlepší život lidem po celém světě. Abychom toho mohli dosáhnout, dlouhodobě se ve všem, co děláme, řídíme třemi stěžejními hodnotami:

Transparentnost: Podnikáme v souladu se všemi platnými zákony a jsme čestní v obchodních vztazích se zákazníky, zaměstnanci, akcionáři, partnery, dodavateli, konkurenty a komunitou.

Dokonalost: Dlouhodobě usilujeme o inovace v oblasti farmacie, poskytujeme vysoce kvalitní výrobky a snažíme se dosáhnout vynikajících obchodních výsledků.

Respekt k lidem: Udržujeme prostředí založené na vzájemném respektu, otevřenosti a poctivosti. Respekt k lidem zahrnuje náš zájem o všechny lidi, kteří jsou spojeni s naší společností: zákazníky, zaměstnance, akcionáře, partnery, dodavatele a další členy komunity.