Jak podnikáme

Více než 140 let přistupujeme k podnikání naší společnosti s hlubokým pocitem zodpovědnosti k lidem, kterým pomáháme – pacientům a jejich rodinám, lékařům a dalším poskytovatelům zdravotnické péče, zaměstnancům, akcionářům, dodavatelům, obchodním partnerům a místním komunitám, v nichž působíme.

Jako přední farmaceutická společnost hledáme odpovědi na některé z nejnaléhavějších neuspokojených medicínských potřeb světa. Objevujeme a vyvíjíme produkty prostřednictvím pečlivého testování a v souladu s nejvyššími vědeckými a etickými normami. Snažíme se vytvářet produkty, které naplňují příslib značky Lilly.

Usilujeme o vynikající kvalitu. Zásady a postupy naší společnosti jdou daleko nad rámec dodržování právních předpisů daných zemí a odvětvových norem. Zavedli jsme přísné interní zásady a postupy, které mají zajistit to, aby každá interakce se zainteresovanými stranami – ať jde o poskytovatele zdravotnické péče, skupiny zastupující práva pacientů, státní regulační orgány nebo pacienty – byla vedena v souladu s nejvyššími etickými normami.

V roce 2017 získala Lilly ocenění jako jedna z nejetičtějších společností na světě. Ocenění bylo uděleno Ethisphere Institutem v rámci programu, který vyzdvihuje společnosti s vynikajícími etickými obchodními postupy. Vztahuje se na práci každého zaměstnance a zahrnuje veškeré aspekty naší činnosti v úsilí zlepšovat životy lidí na celém světě:

  • naše poslání přinášet léky umožňující lidem žít delší, lepší a aktivnější život
  • naše úsilí o zlepšení globálního zdraví, boj proti hladu a přispívání okolním komunitám
  • naši péči o životní prostředí
  • naši podporu rozmanitosti a inkluze
  • náš program benefitů pro zaměstnance
  • a k tomu náš silný a nezávislý program Ethics & Compliance, naše dědictví a kulturu bezúhonnosti

Ethisphere Institut je světová jednička v oblasti definování a prosazování standardů etických obchodních postupů. V roce 2017 již jedenáctým rokem ocenil 124 společností z 19 zemí. Provádí srovnání společností v rámci Etického kvocientu a identifikuje úspěšnost v oblasti transparentnosti, bezúhonnosti, etice a dodržování předpisů. Je nám ctí získat toto ocenění, které nás motivuje a inspiruje do další práce.