Základní fakta

Společnost Lilly ve stručnosti

  • Společnost byla založena 10. května 1876
  • Ústředí je ve městě Indianapolis (Indiana, USA)
  • Na celém světě má přibližně 38 000 zaměstnanců
  • Více než 8000 zaměstnanců pracuje ve výzkumu a vývoji
  • Klinický výzkum se provádí ve více než 55 zemích
  • Výrobní závody se nacházejí v 8 zemích
  • Výzkumná a vývojová zařízení se nacházejí v 8 zemích
  • Produkty se prodávají ve 120 zemích
  • Průměrná částka vložena do výzkumu a vývoje nového léku činí 2,6 milionu dolarů

Společnost Lilly podporuje Innovative Medicines Initiative, což je největší partnerství soukromého a veřejného sektoru v oblasti biologického výzkumu a vývoje.

Pro více informací navštivte naše globální stránky.