Ochrana osobních údajů

ROZSAH:

ELI LILLY ČR, s.r.o. („Lilly“) respektuje soukromí návštěvníků svých webových stránek. Prosím, přečtěte si pozorně následující text, abyste porozuměli zásadám použití a zacházení s Vašimi osobními údaji. Tyto zásady stanovují, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, popř. jaké nám poskytujete a naše pravidla používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a cookies těchto webových stránek platí pouze pro provoz webových stránek a mobilních aplikací vlastněných Lilly a jejími přidruženými společnostmi („Lilly“), které přímo odkazují na toto prohlášení, když kliknete na „Zásady ochrany soukromí a používání cookies“ v zápatí webových stránek nebo mobilní aplikace.

Užíváním této webové stránky souhlasíte s tím, že rozumíte podmínkám těchto Zásad ochrany soukromí a používání cookies a udělujete nám souhlas s:

(i) užitím jakýchkoli osobních dat, která od vás získáme, nebo nám poskytnete a (ii)  používáním cookies v souladu s těmito Zásadami. Vaše užití těchto stránek nebo mobilní aplikace též podléhá Podmínkám používání a Prohlášení o autorských právech.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A JINDE.

Vlastníkem a provozovatelem těchto stránek je společnost Eli Lilly ČR, s.r.o., ale k informacím, které poskytujete, mohou mít přístup i naše spřízněné osoby, poskytovatelé služeb a dodavatelé v dalších zemích. Údaje shromážděné od Vás na těchto stránkách mohou být předány mimo Vaši zemi. Míra právní ochrany osobních údajů není ve všech zemích stejná a nemusí být stejně vysoká, jakou zajišťují právní předpisy na ochranu osobních údajů v zemi Vašeho bydliště, nicméně vynaložíme přiměřené úsilí a provedeme bezpečnostní opatření tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom zajistili bezpečnost Vašich údajů. Používáním těchto stránek souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a zpracováním Vašich údajů ve Spojených státech amerických a jakékoliv jiné zemi, do které můžeme Vaše údaje v rámci naší obchodní činnosti předávat.   Osobní údaje mohou být předávány do spřízněných společností Eli Lilly ve Spojených státech amerických. Eli Lilly a spřízněné společnosti ve Spojených státech amerických,  přistoupily k „U.S.-EU Privacy Shield“ systému tak, jak byl nastaven Ministerstvem obchodu Spojených států amerických ve vztahu ke shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů ze zemí Evropské unie.

Více informací o tom, jak společnosti Eli Lilly ve Spojených státech amerických zpracovávají osobní údaje pocházející z Evropské unie, naleznete v prohlášení „Privacy Shield Notice“, které je dostupné na stránkách http://www.lilly.com. Osobní údaje mohou být předávány z důvodů uvedených v tomto „Privacy Shield Notice“.

Vaše osobní údaje mohou být předávány společnosti Eli Lilly and Company a/nebo jejím dceřiným společnostem a spřízněným osobám ve Spojených státech amerických (dále jen „Lilly USA“). Aby toto předávání probíhalo v souladu s místními právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí, rozhodla se společnost Lilly USA získat osvědčení pro účast v rámci ochranného štítu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (EU-US Privacy Shield Framework) (dále jen „štít soukromí“).

Společnost Lilly USA usiluje o to, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zásadami štítu soukromí uvedenými v ustanovení článků o oznamovací povinnosti, možnosti volby, odpovědnosti za další předávání údajů, bezpečnosti, integritě údajů a účelovému omezení, právu na přístup, odvolání, prosazování a odpovědnosti. Společnost Lilly USA bude vaše osobní údaje používat pouze pro účely popsané v tomto oznámení nebo za účelem, ke kterému následně udělíte svůj souhlas.

Pokud bude společnost Lilly USA chtít použít vaše osobní údaje významně odlišným způsobem, umožníme vám zrušit souhlas s takovým používáním nebo si od vás v souvislosti s vašimi citlivými údaji vyžádáme souhlas s takovým použitím.

Společnost Lilly USA může vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami za účelem, který odpovídá účelu uvedenému v tomto oznámení. Pokud to budou vyžadovat ustanovení štítu soukromí, umožní vám společnost Lilly USA zrušit souhlas s používáním údajů nebo si vyžádá váš souhlas předtím, než bude vaše osobní údaje sdílet se správci osobních údajů-třetími stranami. Společnost Lilly USA může být i nadále odpovědná za jednání některých třetích stran, pokud tyto třetí strany zpracovávají vaše osobní údaje způsobem, který je v rozporu se zásadami štítu soukromí.

Více informací o tom, jak Lilly USA zpracovává osobní údaje ze zemí EU-EHP, najdete na stránkách http://www.lilly.com

Společnost Lilly USA může být také povinna sdělit vaše údaje na základě oprávněných žádostí ze strany státních orgánů, například vyhovět žádostem bezpečnostních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Pro účely vymáhání dodržování štítu soukromí podléhá společnost Lilly USA vyšetřovací a trestněprávní pravomoci Federální obchodní komise USA. Podrobné informace o štítu soukromí a náhled osvědčení společnosti Lilly USA naleznete na webových stránkách Federální obchodní komise USA pro štít soukromí.

Pokud máte jakékoliv dotazy, obavy nebo stížnosti ohledně zpracování svých osobních údajů společností Lilly USA, mimo jiné ohledně práva na přístup, opravu, doplnění či výmaz vašich osobních údajů, obraťte se, prosím, na info_cz@lilly.com nebo Data Privacy Steward, ELI LILLY ČR, s.r.o. Pobřežní 394/12, Praha 8, 18600, Česká republika.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak společnost Lilly USA řeší vaši stížnost, můžete danou stížnost zdarma předložit k mediaci Americké rozhodčí asociaci (American Arbitration Association), a to za použití následujících kontaktních údajů:

American Arbitration Association (Americká rozhodčí asociace)

Case Filing Services (Služby podatelny)

Bezplatná linka: 001 877 495 4185

Fax: 001 877 304 8457

casefiling@adr.org

Za účelem vyřešení své stížnosti můžete také za určitých okolností využít možnosti závazného rozhodčího řízení. Více informací ohledně závazného rozhodčího řízení naleznete na webových stránkách odboru amerického Ministerstva obchodu pro rámcové záležitosti štítu soukromí, Příloha I (Závazná rozhodčí řízení).

Cookies. Tato webová stránka používá technologii zvanou „cookies“. Cookie je informace, kterou náš webový server odešle na Vaše zařízení (ve skutečnosti do Vašeho internetového prohlížeče), když vstoupíte na webové stránky. Pokud se na naši webovou stránku vrátíte, rozpozná, zda už máte některé z našich cookies umístěné na svém počítači.

Podle evropských zákonů potřebují podniky a organizace provozující webové stránky v Evropské unii získat souhlas od návštěvníků jejich webových stránek, aby mohli uchovávat některé soubory cookies na jejich zařízeních.

Více informací můžete najít na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies třetích stran na našich stránkách. Lilly nepovoluje třetím stranám nastavovat cookies ve Vašem počítači prostřednictvím této webové stránky, pokud tyto cookies nejsou nastaveny na naši žádost a nejsou pod naší přímou kontrolou a takové třetí strany je nepoužívají a nemají k nim přístup, s výjimkou toho, co je uvedeno v těchto Zásadách.

Správa Vašich cookies. Tato webová stránka možná nebude pracovat správně nebo pro Vás nebude viditelná, jestliže se rozhodnete nepovolit umístění souborů cookie na Váš počítač, a některé funkce, jako např. možnost zaregistrovat se, nemusí být k dispozici.

Existují různé metody pro prohlížení a mazání cookies na Vašich zařízeních, v závislosti na prohlížeči, který používáte. Níže jsou uvedeny pokyny platné pro většinu běžných webových prohlížečů: 

Pokud nechcete mít na Vašem počítači umístěné soubory cookies, můžete je smazat nebo blokovat. Pro vyhledání, mazání a blokování cookies existují různé metody v závislosti na tom, jaký internetový prohlížeč používáte. Většina prohlížečů Vám umožňuje kontrolovat nastavení ochrany Vašich osobních údajů, např. v sekci “Options” nebo “Settings” v menu Vašeho prohlížeče. Specifické instrukce najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.

SHROMAŽĎOVANÉ A ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE.

Prostřednictvím této webové stránky bude o Vás Lilly shromažďovat následující informace:

Cookies. Cookies na této webové stránce pomáhají poskytovat dodatečné funkcionality a pomáhají nám přesněji analyzovat využívání stránky. Některé cookies jsou požadovány, aby tato webová stránka správně fungovala, a již mohly být nastaveny. Ostatní cookies (obvykle cookies webových analýz - Web Analytics Cookies) vyžadují Váš souhlas předtím, než je budeme moci umístit na Vaše zařízení. Tím, že dáte svůj souhlas, souhlasíte s uložením cookies na Vašem zařízení po dobu uvedenou níže.

Na této webové stránce používáme následující typy cookies.

Web Analytics Cookies (cookies webových analýz) Pokud dáte Váš souhlas, webová stránka Vám bude instalovat cookies na Vaše zařízení, aby se zvýšila přesnost statistického programu. Profil uživatelových zvyků při surfování může být vytvořen pomocí cookies a náhodně vygenerovaného identifikátoru. Tyto profily používáme ke stanovení společných surfovacích znaků našich uživatelů, jako jsou například odkazy, na které klikli, nebo dokumenty, které otevřeli. To nám pomáhá udržovat a rozšiřovat služby, které poskytujeme. Tato cookie zůstane na Vašem zařízení po dobu cca 2 let, i když stránku opustíte, pokud ji sami nevymažete.

Session Cookies (relační cookies) Když surfujete po našich stránkách, často nastane chvíle, kdy si o Vás musíme zapamatovat technické informace. Tyto technické informace používáme různými způsoby, aby zlepšily Váš uživatelský zážitek. Tato cookie neobsahuje žádné osobní identifikační údaje a existuje, jen dokud neukončíte relaci a neopustíte naše webové stránky.

Persistent or Login Session Cookie (trvalé nebo přihlašovací cookie) Když se přihlásíte do sekce s omezeným přístupem, můžeme ve Vašem počítači nastavit cookie, která si zapamatuje Vaše přihlašovací údaje. Toho lze využít pro Vaše pohodlí, takže při další návštěvě nebudete muset znovu zadávat všechny přihlašovací údaje. Tato cookie může na Vašem zařízení zůstat po neomezenou dobu, a to i poté, co opustíte naše webové stránky.

Identifikovatelné informace, které nám poskytnete. Budeme shromažďovat Vaše osobní údaje, které Vás mohou identifikovat – např. jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, statickou IP adresu, profesní data a další podobné informace (Vaše osobní údaje), pokud nám je dobrovolně poskytnete. Tyto informace nám můžete poskytovat např. prostřednictvím registrační stránky. Můžete také odmítnout poskytnout nám Vaše osobní údaje (kromě statické IP adresy), toto však může vést k tomu, že Vám nebudeme schopni poskytnout určité informace, produkty nebo služby. Na stránce jasně uvedeme, kdy od Vás budeme shromažďovat osobní údaje.

Záznamy o přístupech z webového serveru a webová analytika. Stejně jako velká většina internetových stránek i my automaticky shromažďujeme informace o přístupech z webového serveru (webserveru). Webserver automaticky rozpoznává některé z nepersonifikovatelných údajů (s výjimkou toho, co je specifikováno v sekci “IP adresa”) jako je např. Vaše IP adresa, den a čas, kdy jste navštívili naši stránku, její části, které jste navštívili, dobu, kterou jste tam strávili, stránku, ze které jste na naši stránku přišli, typ prohlížeče, který používáte (např. Internet Explorer, Firefox, Chrome), druh operačního systému, který používáte (např. Windows 10), a doménu a adresu Vašeho dodavatele internetových služeb. Pokud naše stránka používá soubory cookies (jak je uvedeno výše), webserver rovněž zaznamená i tuto informaci.

Často revidujeme informace o přístupech z webových serverů, abychom zjistili, které naše stránky jsou navštěvovány a jak jsou stránky využívány jejich návštěvníky. Tomu se obecně říká webová analytika a umožňuje nám udržovat a zlepšovat úroveň našich služeb. Kromě toho můžeme tyto informace použít ve spolupráci s Vaším poskytovatelem internetových služeb a/nebo místními úřady v případě zneužití internetu, abychom vysledovali jeho zdroj. Aby bylo možné vytvářet výstupy webové analytiky, webová stránka využívá anonymizované IP adresy a cookies, jak je popsáno v dalších částech těchto Zásad.

Web Beacons. Web Beacon je grafický soubor umístěný na webových stránkách nebo v emailu určený ke sledování navštívených stránek a otevřených zpráv. Naše stránky mohou využívat web beacons (známé také jako „pixel tag“, „single-pixel GIF“, „clear GIF“, „invisible GIF“ atp.), aby mohly zaznamenávat informace o přístupech z webových serverů.

IP Adresy. Tato webová stránka používá adresy internetového protokolu (IP adresy). IP adresa je číslo přidělené Vašemu zařízení Vaším poskytovatelem internetových služeb. Obvykle se IP adresa mění pokaždé, když se připojíte k internetu (dynamická IP adresa). V závislosti na Vašem individuálním nastavení a typu připojení je ale možné, že Vaše IP adresa, kterou zaznamenáme, nebo i cookie, které využíváme, může obsahovat informace, které Vás mohou identifikovat. Je to způsobeno tím, že IP adresa u některých vysokorychlostních připojení se pokaždé nemění (je statická) a může být spojena s konkrétním počítačem.

Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje, můžeme je spojit s informacemi, které jsme o vás získali od třetích stran za stejným účelem. Používáním této webové stránky a poskytnutím osobních údajů souhlasíte se zpracováním těchto informací způsobem uvedeným v tomto dokumentu.

POUŽITÍ A ZVEŘEJNĚNÍ. Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v souladu s Vaším souhlasem k využití uvedenému výše, pro funkčnost stránky samotné nebo služeb poskytovaných na této webové stránce nebo mobilní aplikaci. Vaše informace budeme používat, abychom odpověděli na požadavky, které na nás můžete mít a, čas od času, můžeme Vaše osobní údaje použít, abychom lépe porozuměli Vašim potřebám a zjistili, jak můžeme zlepšit naše webové stránky, produkty a služby.

IP adresy jsou používány jako část záznamů o přístupech z webového serveru, jak je popsáno výše. Vaši anonymizovanou IP adresu používáme k tomu, abychom zlepšovali naši webovou stránku a mobilní aplikace, jak je uvedeno v sekci „Záznamy o přístupech z webového serveru a webová analytika“. Vaši IP adresu (pokud je statická) můžeme také využít k personalizaci obsahu webové stránky nebo mobilních aplikací. Uchováváme IP adresy, a pokud jsou statické, uchováváme je spolu s Vašimi osobními údaji.

Vaše informace můžeme sdílet se zástupci, dodavateli nebo partnery Lilly v souvislosti se službami, které tito jednotlivci nebo subjekty poskytují pro, nebo se společností Lilly. Tito zástupci, dodavatelé nebo partneři jsou omezeni ve využívání těchto údajů jakýmkoli jiným způsobem, než k poskytování služeb pro Lilly, nebo služby pro činnost, ve které jsou oni i Lilly zapojeni (např. některé naše produkty jsou vyvinuty a prodávány prostřednictvím dohod s jinými společnostmi). Vaše informace můžeme například poskytnout zástupcům, dodavatelům nebo partnerům, pro hostování našich databází, pro služby zpracování dat, nebo aby Vám mohli poslat informace, které jste požadovali. Lilly vyžaduje, aby takoví dodavatelé poskytli smluvní záruky, že zajistí bezpečnost a povinnost ochrany soukromí přinejmenším stejně přísně jako je uvedeno v těchto Zásadách.

Lilly si vyhrazuje právo sdílet Vaše informace, aby reagovala na řádné oprávněné žádosti o informace od orgánů státní správy nebo pokud to vyžaduje zákon, včetně poskytování informací za účelem prověření případů zpronevěry a ochrany před terorismem. Ve velmi výjimečných případech, kdy může být ohrožena národní bezpečnost, si Lilly vyhrazuje právo poskytnout celé své databáze návštěvníků a zákazníků příslušným státním orgánům.

Vaše informace můžeme také poskytnout třetí osobě v souvislosti s prodejem, přiřazením, nebo jiným převodem činnosti této webové stránky, které se informace týkají, a v takovém případě budeme požadovat, aby takovýto kupující souhlasil s tím, že bude nakládat s Vašimi informacemi v souladu s těmito Zásadami. Jakékoli třetí strany, se kterými údaje sdílíme (s výjimkou vládních agentur, kde je zpřístupnění požadováno zákonem), budou smluvně povinny poskytnout úroveň ochrany osobních údajů nejméně tak vysokou, jak je stanoveno v těchto Zásadách.

“Do Not Track”

Některé webové prohlížeče mohou vysílat signál bránící sledování stránek, se kterými prohlížeč komunikuje. Webové servery Lilly v současné době na takovéto signály nereagují.

 

MOŽNOSTI VOLBY

Oprava osobních údajů.

Na této stránce můžete mít možnost upravit informace ve Vašem uživatelském účtu, které jste nám poskytli při registraci. Pokud zde taková možnost není nebo pokud chcete požádat o vymazání nebo změnu svého uživatelského účtu nebo osobních údajů, kontaktujte prosím pracovníka pro ochranu osobních údajů na níže uvedených kontaktech. Obsah nebo jiné údaje, které jste nám poskytli a které nejsou obsaženy přímo ve Vašem uživatelském účtu, jako jsou příspěvky, které se mohou objevit v našem fóru, mohou i nadále zůstat na našich stránkách dle našeho uvážení, přestože je uživatelský účet smazán. 

Přístup k údajům a vyřazení ze služeb.

Lilly bude respektovat Vaše volby ohledně komunikace s Vámi. Proto můžete kdykoli požádat o ukončení zasílání reklamních emailů podle instrukcí uvedených v našich reklamních emailech. Také můžete požádat o vyřazení ze všech našich kontaktních emailových seznamů, vymazání Vašeho uživatelského účtu nebo zaslat dotaz ohledně uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů. V tom případě pošlete, prosím, email na adresu info_cz@lilly.com nebo pošlete dopis na následující adresu:

Data Privacy Steward, ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, Praha 8,186 00 

Vezměte, prosím, na vědomí, že můžete i nadále dostávat materiály v době, kdy aktualizujeme naše seznamy.

ZABEZPEČENÍ. Přenos informací přes internet bohužel není nikdy absolutně bezpečný. Přestože vynaložíme maximální snahu, abychom Vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zaručit ochranu Vašich osobních údajů přenášených na naše webové stránky. Jakýkoli přenos osobních údajů je na Vaše vlastní riziko. Lilly využívá buď vlastní nebo externí regionální hostingová centra (viz sekce „Mezinárodní převody“), která přijímají taková bezpečnostní opatření, která splňují oborové standardy na ochranu osobních údajů. Tato regionální centra ukládají Vaše údaje do databází chráněných firewallem a softwarem pro detekci narušení. Oblasti této webové stránky, které shromažďují Vaše informace, používají adekvátní bezpečnostní opatření k ochraně těchto údajů.

MEZINÁRODNÍ PŘEVODY. Vaše informace mohou být převáděny v mezinárodním měřítku mezi pobočkami Lilly, obchodními partnery a zástupci, jak je uvedeno v části „Použití a zveřejnění“ těchto Zásad. Kromě toho jsou všechny webové stránky společnosti Lilly hostovány společností Lilly nebo třetími stranami v regionálních hostingových centrech. To znamená, že Vaše informace, které poskytnete, jakož i ostatní informace uvedené v sekci „shromažďované a zpracovávané osobní údaje“ jsou automaticky převedeny na daná hostingová centra ke zpracování. 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nezletilé osoby. Měli byste si být vědomi toho, že tato stránka není určena pro, nebo k přilákání osob mladších 18 let. Od jakékoli osoby, o které víme, že je to fyzická osoba mladší 18 let, neshromažďujeme osobní identifikovatelné informace. 

Citlivé údaje: Tato webová stránka shromažďuje a zpracovává osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, a zpracování údajů týkajících se zdraví, sexuálního života nebo trestní odsouzení pouze s Vaším výslovným, dobrovolným souhlasem, a to pouze v rozsahu nezbytném pro fungování stránky nebo služeb nabízených na stránce. 

Odkazy na jiné stránky. Jako výhodu pro naše návštěvníky tato webová stránka může obsahovat odkazy na řadu stránek, které podle nás mohou obsahovat další užitečné informace. Zásady a postupy, které jsme zde popsali, se nevztahují na takovéto stránky. Pro získání informací o jejich ochraně soukromí, zabezpečení, sběru dat a distribuční politiky doporučujeme kontaktovat přímo tyto stránky. Lilly nemůže nést odpovědnost za jakékoli činy nebo obsah takových třetích stran.

Změny těchto Zásad. Tyto Zásady můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizované znění uveřejníme na této stránce. Vaše osobní údaje budeme vždy zpracovávat v souladu se Zásadami platnými v době, kdy byly tyto údaje shromážděny. Nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat výrazně jiným způsobem, aniž bychom Vám to předem neoznámili a nedali Vám příležitost k námitkám.

Naposledy aktualizováno: březen 2017

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo našich webových stránek, neváhejte a kontaktujte nás v České republice na emailu info_cz@lilly.com nebo nám napište na adresu:

Data Privacy Steward, ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, Praha 8, 186 00