CELOEVROPSKÁ INICIATIVA TRANSPARENTNÍ SPOLUPRÁCE

Transparentnost v oblasti plateb zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím 

Farmaceutický průmysl v celé Evropě se prostřednictvím přijetí kodexu Transparentní spolupráce zavázal zveřejňovat informace o svých finančních vztazích se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi.

Nejlepší klinická praxe si vyžaduje vstupy a odborné znalosti mnoha skupin: klinických lékařů, pacientských organizací, akademiků, zdravotnických organizací a výrobců nových léčiv a zdravotnické techniky. Spolupráce mezi odvětvím a těmito významnými odborníky přináší tři hlavní výhody:

  1. umožňuje vznik nových léků,  
  2. poskytuje celoživotní zdravotnické vzdělávání, aby léky byly využívány odpovídajícím způsobem,  
  3. začleňuje stávající léčebné procedury do reality běžného života a přináší pochopení nenaplněných lékařských potřeb. 

Je důležité, aby tyto vztahy byly řízeny transparentně, a tak pomohly prokázat, že prvořadým cílem naší společné práce je blaho pacientů. U nás ve společnosti Lilly si našich vztahů se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi velmi ceníme a plně podporujeme závazek Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) zveřejňovat podrobnosti o platbách a provedených transferech hodnot. Tyto údaje jsou zveřejňovány jednotlivě počínaje rokem 2016 a budou každoročně aktualizovány.
 

O kodexu

Kodex Transparentní spolupráce Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (schválen v červnu roku 2013) vyžaduje od všech členských společností federace, aby zveřejňovaly poplatky za služby a platby za poradenství, jakož i proplácené výdaje na ostatní aktivity, např. působení v poradním výboru, pokrytí všech nákladů na lékařské vzdělávání zdravotníků včetně registračních poplatků, nezbytného cestovného a ubytování, transfery hodnot v oblasti výzkumu a vývoje a granty a dary zdravotnickým organizacím.

Zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, aby společnosti získaly od zdravotnického odborníka souhlas se zveřejněním jeho/jejího jména spolu se souvisejícími transfery hodnot. Pokud zdravotnický odborník svůj souhlas ke zveřejnění neposkytne, společnost Lilly zveřejní související platby a transfery hodnot v souhrnné formě bez konkrétních jmen.
Data jsou dostupná na www.transparentnispoluprace.cz.

Další informace o kodexu Transparentní spolupráce naleznete na webových stránkách Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací a jakékoli dotazy týkající se zavádění kodexu ve společnosti Lilly prosím směřujte na info_cz@lilly.com.

Metodiky zveřejněných dat:

EFPIA Czech Republic Methodological Note