Odpovědnost

není jen prázdný pojem. Odpovědnost je samotnou podstatou toho, kým jsme.

Již téměř 140 let společnost Eli Lilly and Company prokazuje svou globální společenskou odpovědnost - z velké míry prostřednictvím dlouhé historie dobročinných příspěvků.

Dnes se naše pochopení firemní odpovědnosti vyvíjí nad rámec charity a sahá až k základům našeho obchodního působení. Stavíme na našich odborných vědeckých, technických a obchodních zkušenostech, abychom mohli pomáhat pacientům, reagovat na potřeby společnosti a snižovat zatížení životního prostředí.

 

 

Usilujeme také o zlepšení celosvětového zdraví tím, že pomáháme rozšiřovat přístup k lékům, a to posilováním postupů, které podporují lepší zdraví, poskytováním pomoci lidem v nouzi a tím, že jsme aktivním účastníkem v komunitách, v nichž působíme.

Jsme přesvědčeni, že spolupráce s vládami a dalšími zainteresovanými stranami buduje důvěru a posiluje náš společný zájem o přinášení hodnot pro pacienty a společnost. Víme, že zodpovědné vedení naší firmy nám umožňuje přitahovat zásadové, zanícené a kreativní pracovníky – takové, kteří chtějí svým talentem podpořit naši misi v podobě zlepšování celosvětového zdraví.

Naše programy mají globální dosah. Dbáme však na to, aby byl dopad naší práce pociťován i na místní úrovni. Proto cítíme závazek investovat do komunit, v nichž působíme.