Transparentnost

Lilly vede v oblasti transparentnosti

Zkušenosti nás naučily, že transparentnost naší činnosti přispívá k budování důvěry se všemi zúčastněnými stranami. Transparentnost nás rovněž chrání proti korupci a neetickým obchodním postupům. Nasloucháním a otevřeným způsobem jednání se zainteresovanými subjekty můžeme zlepšit naši transparentnost a způsob podnikání.

V souladu s politikou společnosti Lilly v rámci iniciativy transparentní spolupráce jsme se stali první farmaceutickou společností, která dobrovolně zavedla online registr klinických hodnocení. Společnost Lilly registruje od roku 2002 na webu www.clinicaltrials.gov klinické studie fáze II, fáze III a fáze IV, kterých je zadavatelem a provádí je v různých částech světa a které byly zahájeny 15. října 2002 nebo později. Kromě toho společnost Lilly začala registrovat všechny klinické studie fáze I zahájené 1. října 2010 nebo později.

Jsme rovněž přesvědčeni, že transparentnost obchodních postupů, které zahrnují finanční plnění nebo jiné formy poskytování hodnot lékařům, je nezbytná pro budování důvěry. Chápeme, že tyto platby mohou být špatně vykládány, pokud jsou vnímány jako utajené. Proto jsme ve snaze o pokrok v medicíně podnikli několik kroků ve zveřejnění informací o důležitých aspektech jednání s klíčovými partnery.

Lilly si velmi cení partnerství, která nám pomáhají v naší práci. Také díky nim můžeme objevovat a poskytovat inovativní medicínu umožňující lidem žít delší, zdravější a aktivnější život. Naše společnost spolupracuje s pacientskými organizacemi s ohledem na prospěch pacienta a v souladu s Kodexem správné praxe Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací a integritou našeho podnikání.

Za účelem zvýšení transparentnosti zveřejňuje naše společnost pravidelně seznam evropských pacientských organizací, které podporujeme.

Další informace naleznete na tomto odkazu.