Informace o boji proti padělání

Základní hodnoty společnosti Lilly staví na první místo bezpečnost pacienta. V souladu s tímto základním principem jsme vytvořili Globální tým pro boj proti padělání.

Padělané léčivé přípravky jsou hrozbou pro bezpečnost pacientů. Mohou sem patřit léky bez aktivní účinné látky, léky s nesprávným množstvím účinné látky, s nesprávnými přísadami, se správným množstvím účinné látky, ale ve falešném balení nebo s vysokou úrovní nečistot a kontaminantů. Může se také jednat o nezákonné kopie původního produktu.

Bohužel padělání léčivých přípravků roste a je velice výnosným obchodem. Globální zločinecké sítě vyrábějí a distribuují padělané léky ve všech hlavních terapeutických oblastech po celém světě, a už ve více než 100 zemích. Mnoho padělatelů využívá anonymního prostředí internetu, který podporuje globální trh s padělky. Téměř 62 procent léků zakoupených přes internet je padělaných nebo nekvalitních.

Velká většina internetových lékáren nevyžaduje předložení platného lékařského předpisu na výdej léčivého přípravku. A najdou se i takové, které vydávají "lékařský předpis" prostřednictvím internetu na základě vyplnění jednoduchého dotazníku pacientem. Toto nastavení poskytuje dokonalé útočiště pro prodejce nelegálních léčivých přípravků.

Proto společnost Lilly spolupracuje s vládními, regulačními a pohraničními orgány, dalšími farmaceutickými společnostmi a jinými partnery, aby bylo zajištěno, že se k pacientům dostávají pouze originální léčivé přípravky vyráběné, distribuované a prodávané renomovanými výrobci, distributory a lékárnami, které staví bezpečnost pacientů na první místo.

Serializace – zavedení ochranných prvků na obaly léčivých přípravků

Dne 9.2.2019 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovující podrobná pravidla pro ochranné prvky uvedené na obalu vybraných humánních léčivých přípravků. Jedná se o opatření platné ve všech zemích Evropské unie v boji proti padělkům léčiv.

Ochrannými prvky léčivého přípravku jsou (I) prostředek k ověření manipulace s obalem, který slouží k ověření, že s balením nebylo po jeho vyrobení manipulováno a (II) jedinečný identifikátor, který identifikuje jednotlivé balení léčivého přípravku a slouží k ověření jeho pravosti.

Společnost Lilly vložila značné investice do svých balících operací, distribučních center a IT infrastruktury, aby podpořila tuto iniciativu. Toto úsilí pomůže zajistit, aby si lékaři, lékárníci a pacienti mohli být jisti pravostí léčivých přípravků, které předepisují, vydávají a dostávají.