Informace o boji proti padělání

Padělané léky jsou nebezpečné. Mohou sem patřit léky bez účinné látky, léky s nesprávným množstvím účinné látky, s nesprávnými přísadami, se správným množstvím účinné látky, ale ve falešném balení nebo s vysokou úrovní nečistot a kontaminantů. K příkladům škodlivých přísad nalezených v padělaných lécích patří arzén, kyselina boritá, cihelný prach, cementový prach, křídový prach, leštidlo na podlahu, olovnatá značkovací barva, nikl, leštidlo na obuv (pro získání lesku na tabletě) a mastkový prášek. Může se také jednat o nezákonné kopie původního produktu.

Padělané léky představují zdravotní riziko pro veřejnost, protože se často vyrábějí nezákonně v nehygienických a nebezpečných podmínkách, mají neznámý zdroj a nespolehlivý obsah.

Na rozdíl od marketingového úsilí padělatelů nejsou padělané léky „generickou“ verzí značkových léčiv. Generická léčiva jsou schválena státními regulačními orgány, ale padělky nikoli. Padělaná mohou být značková i generická léčiva. Může se jednat o léčiva, která slouží k léčbě viróz, infekcí, diabetu, duševních chorob, srdečních chorob a erektilní dysfunkce (ED).

Padělání léků je výnosný obchod. V roce 2010 dosáhl objem prodeje padělaných léků přibližně 75 miliard USD. Padělatelé jsou zločinci, kteří působí globálně, prosperují v rozvinutých i rozvojových zemích a neberou ohled na veřejné zdraví a bezpečnost. Mnoho padělatelů využívá sofistikované tiskové a obalové techniky, ale produkty vyrábějí v nečistých podmínkách. Do padělání je zapojena celosvětová síť výrobců, distributorů a prodejců.