Iniciativy

společnosti Lilly v boji proti padělání

Základní hodnoty společnosti Lilly staví na první místo bezpečnost pacienta. V souladu s tímto základním principem jsme vytvořili Globální tým pro boj proti padělání, abychom mohli podniknout okamžité kroky na ochranu pacientů před padělanými léky. Náš tým spojuje různé odborné znalosti a činnosti z celé naší společnosti, včetně výroby, globální bezpečnosti, prodeje, forenzních laboratoří, vládních záležitostí, právní oblasti a další.

 

Komplexní přístup

Globální hrozba padělání vyžaduje holistický a komplexní přístup, který musí:

  • usilovat o lepší zabezpečení a monitorování globálního farmaceutického dodavatelského řetězce;
  • vytvořit silný právní rámec pro zamezení nezákonné činnosti;
  • zpřísnit a zajistit náležité tresty;
  • umožnit budování kapacity pro lepší prosazování práva;
  • zajistit podmínky pro trvalou spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem; a
  • posílit mezinárodní spolupráci.

 

Partnerství na ochranu pacientů

Spolupracujeme s vládními, regulačními a pohraničními orgány, abychom úřadům pomohli identifikovat padělané léky a zabránili tomu, aby se dostaly k pacientům. Společnost Lilly spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a s regulačními orgány po celém světě na vyhledávání a zadržování zločinců zabývajících se paděláním a těch, kdo záměrně distribuují padělané produkty po celém světě.

Abychom padělání zastavili, musíme spojit úsilí vlád, pacientských organizací, zdravotnických sítí a výrobců. Uspět je možné jen pod podmínkou, že budeme jednat společně – a globálně.

 

Vzdělávání a osvěta

Společnost Lilly informuje v rámci svých mezinárodních vzdělávacích aktivit  rozhodující činitele a zdravotníky o existenci reálných nebezpečí. Společnost Lilly spojila své síly s nevládními organizacemi jako je Světová zdravotnická organizace (WHO), Světová asociace pracovníků ve zdravotnictví (WHPA), Světová celní organizace (WCO), Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) a další, aby informovala pacienty, poskytovatele zdravotnické péče a státní úředníky o alarmujících celosvětových trendech v distribuci padělaných léčiv. Musíme si tuto hrozbu plně uvědomit, jelikož jedině tak bude možno vyvinout mezinárodní úsilí schopné bojovat proti rostoucí technologické sofistikovanosti a možnostem současných padělatelů.