Depresivní porucha

Depresivní porucha je závažnou duševní poruchou, která někdy v životě postihne přibližně pětinu lidí v populaci. Deprese bývá způsobena individuální kombinací faktorů vrozených a získaných v průběhu života. Postihuje více ženy, začíná obvykle v časné dospělosti, ale může začít i ve středním nebo pokročilém věku.

Projevuje se zhoršenou náladou, sníženou energií, poklesem zájmu a potěšení z běžných aktivit, zhoršením koncentrace pozornosti, problémy s rozhodováním se, snížením sebevědomí, pocity viny, sebevražednými myšlenkami, poruchami spánku nebo chuti k jídlu, únavou nebo přítomností různých nepříjemných tělesných nebo bolestivých příznaků.

Depresivní porucha probíhá epizodicky. U někoho proběhne v životě jen jediná epizoda, ale v přibližně polovině případů se epizody v průběhu života opakují a při opakování mají tendenci ke zkracování intervalů mezi epizodami, k prodlužování epizod a k přetrvávání příznaků i v obdobích mezi epizodami.

Depresí trpí nejenom postižený člověk, ale i jeho výkon v práci, jeho rodina. Může se přidružit také nadužívání alkoholu, různé tělesné komplikace a důsledkem nejzávažnějším může být sebevražda pacienta pod vlivem nadměrně pesimisticky vnímané reality. V dlouhodobé perspektivě deprese významně negativně ovlivňuje kvalitu života a zdraví pacienta.

Depresivní porucha není v současné době vyléčitelná, ale patří mezi léčitelná psychická onemocnění. Časná a účinná léčba deprese je důležitá, aby zbavila pacienta utrpení a předešla opakování epizod a chronifikaci potíží.

Léčba depresivní poruchy může být farmakologická a/nebo psychoterapeutická. Farmakologická léčba pomocí antidepresivně působících léčiv upravuje hladiny patologicky změněných mozkových přenašečů a normalizuje tak náladu. Antidepresivní léčba je více vhodná pro střední a těžší formy deprese, zatímco psychoterapie bývá vhodnější pro lehčí stavy. Doplňkem léčby mohou být tělesné cvičení a pravidelná životospráva. Pro specifické depresivní stavy, které se vyskytují zejména v zimě, se používá léčba jasným světlem - tak zvaná fototerapie. U některých depresivních stavů se používá tak zvaná transkraniální magnetická stimulace. U těžkých depresivních stavů je účinná elektrokonvulzivní terapie.