Duševní poruchy

Biologická (farmakologická) léčba duševních poruch patří mezi nejdůležitější priority společnosti Eli Lilly. Naše společnost uvedla na trh několik preparátů, které významně ovlivnily léčbu řady psychických poruch:

  • Schizofrenie
  • Bipolární afektivní porucha (dříve maniodepresivita)
  • Depresivní porucha
  • Generalizovaná úzkostná porucha
  • Porucha aktivity a pozornosti (hyperkinetická porucha, jinak také často nazývaná anglickým názvem Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) u dětí a u dospělých

Duševní poruchy často vznikají a udržují se v důsledku vrozené nebo získané poruchy mozku a negativním působením zevního prostředí. Pro každou poruchu a pro každého jedince je míra poruchy mozku a míra vlivů zevního prostředí různá, ale většinou jsou oba tyto faktory v různé míře zastoupeny. Je proto potřeba, aby i léčba psychických poruch byla komplexní a působila na více patologických faktorů.