Onkologická onemocnění

Léčba nádorových onemocnění je velkou výzvou moderní medicíny. Ve vyspělých zemích patří nádorová onemocnění spolu s kardiovaskulárními chorobami k nejčastějším příčinám úmrtnosti.
Od vývoje prvních cytostatik na bázi vinca alkaloidů v padesátých letech minulého století, až po nedávnou integraci biotechnologicky orientované společnosti ImClone, specializované na vývoj protinádorových léčiv na bázi monoklonálních protilátek, společnost Eli Lilly soustavně věnuje mnoho úsilí na hledání účinných přípravků k léčbě nádorových onemocnění. V současnosti je Lilly jednou z vůdčích farmaceutických společností zabývajících se výzkumem a vývojem nových léčiv pro široké spektrum nádorových onemocnění, s aktuálním zaměřením na léčbu nádorů v oblasti hrudníku a na léčbu nádorů trávicího traktu. V rámci klinického výzkumu pracuje Eli Lilly, při využití moderních trendů personalizované léčby a molekulárně cílené terapie, na řadě nových molekul, v budoucnosti potenciálně využitelných v léčbě řady typů nádorových onemocnění.