Výzkum

je základem společnosti Lilly

Výzkumné laboratoře společnosti Lilly (Lilly Research Laboratories, LRL) objevují a vyvíjejí vysoce kvalitní inovativní léčiva, která lidem pomáhají žít delší, zdravější a šťatnější život. Děje se tak spolehlivým a finančně efektivním způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.

Naše investice do výzkumu a vývoje jsou mnoho let na vysoké úrovni a vedou k jedné z nejplodnějších pipeline (molekuly v klinickém stadiu výzkumu) v našem odvětví. Nyní máme ve stadiu vývoje téměř 60 potenciálních léčiv.

 

„Výzkum je srdcem obchodu a duší podniku"

     Eli Lilly, vnuk zakladatele společnosti Lilly plukovníka Eli Lilly

 

Společnost Lilly má výzkumná  a vývojová zařízení v osmi zemích a klinický výzkum provádí ve více než 55 zemích, přičemž do výzkumu a vývoje investuje nadprůměrné procento z obratu – přibližně 20 %. Každoroční investice společnosti Lilly do výzkumu a vývoje v Evropě se za posledních 10 let zdvojnásobily na více než 450 milionů eur

Společnost Lilly podporuje Innovative Medicines Initiative, což je největší partnerství soukromého a veřejného sektoru v rámci Life Science R&D (biologický výzkum a vývoj) a aktivně se účastní přibližně 19 projektů zaměřených na diabetes, neurovědu a onkologii, do kterých investuje více než 20 milionů eur.