Výzkum

je základem společnosti Lilly

Výzkumné laboratoře společnosti Lilly (Lilly Research Laboratories, LRL) objevují a vyvíjejí vysoce kvalitní inovativní léčiva, která lidem pomáhají žít delší, zdravější a šťatnější život. Děje se tak spolehlivým a finančně efektivním způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.

Naše investice do výzkumu a vývoje jsou mnoho let na vysoké úrovni a vedou k jedné z nejplodnějších pipeline (molekuly v klinickém stadiu výzkumu) v našem odvětví. 

„Výzkum je srdcem obchodu a duší podniku"

     Eli Lilly, vnuk zakladatele společnosti

Společnost Lilly podporuje Innovative Medicines Initiative, což je největší partnerství soukromého a veřejného sektoru v rámci Life Science R&D (biologický výzkum a vývoj).

Pro další informace navštive naše globální stránky.