Stav obchodování registrovaných léčivých přípravků

Stav obchodovani

Název přípravku Účinná látka Síla/Koncentrace Forma Obchodováno v ČR Poznámka (jiný držitel registrace)

Abasaglar

Účinná látka:

insulin glargin

Síla/Koncentrace:

100 jednotek/ml

Forma:

injekční roztok zás.vložka; předplň.pero KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ano

Actos

Účinná látka:

pioglitazon

Síla/Koncentrace:

15mg; 30mg; 45mg

Forma:

tablety

Obchodováno v ČR:

Ano (kromě 45mg)

Poznámka (jiný držitel registrace):

Takeda Pharma A/S takeda.cz

Adcirca

Účinná látka:

tadalafil

Síla/Koncentrace:

20mg

Forma:

potahované tablety

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Alimta

Účinná látka:

pemetrexed

Síla/Koncentrace:

100mg; 500mg

Forma:

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Amyvid

Účinná látka:

florbetapir

Síla/Koncentrace:

MBQ800; MBQ1900

Forma:

injekční roztok

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Baqsimi

Účinná látka:

glukagon

Síla/Koncentrace:

3mg

Forma:

nosní zásyp v jednodávkovém obalu

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Cialis

Účinná látka:

tadalafil

Síla/Koncentrace:

2,5mg; 5mg; 10mg; 20mg

Forma:

potahované tablety

Obchodováno v ČR:

Ano
(kromě 2,5mg)

Competact

Účinná látka:

pioglitazon/metformin

Síla/Koncentrace:

15mg/850mg

Forma:

potahované tablety

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Takeda Pharma A/S takeda.cz

Cymbalta

Účinná látka:

duloxetin

Síla/Koncentrace:

30mg; 60mg

Forma:

tvrdé tobolky

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Cyramza

Účinná látka:

ramucirumab

Síla/Koncentrace:

10mg/ml

Forma:

koncentrát pro injekční roztok

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Duloxetine Lilly

Účinná látka:

duloxetin

Síla/Koncentrace:

30mg; 60mg

Forma:

tvrdé tobolky

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Emgality

Účinná látka:

galcanezumab

Síla/Koncentrace:

120mg

Forma:

injekční roztok předplň.inj. stříkačka; předplň. pero

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Forsteo

Účinná látka:

teriparatid

Síla/Koncentrace:
Forma:

injekční roztok předplněné pero

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Humalog Mix25

Účinná látka:

25% roztoku a 75% protaminové suspenze insulinu lispro

Síla/Koncentrace:

100 jednotek/ml

Forma:

injekční suspenze zás.vložka; předplněné pero KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Humalog Mix50

Účinná látka:

50% roztoku a 50% protaminové suspenze insulinu lispro

Síla/Koncentrace:

100 jednotek/ml

Forma:

injekční suspenze zás.vložka; předplněné pero KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Humalog

Účinná látka:

insulin lispro

Síla/Koncentrace:

100 jednotek/ml

Forma:

injekční roztok inj.lahvička; zás.vložka; předplněná pera KwikPen a Junior KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Humalog

Účinná látka:

insulin lispro

Síla/Koncentrace:

200 jednotek/ml

Forma:

injekční roztok předplněné pero KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Humatrope

Účinná látka:

somatropin

Síla/Koncentrace:

18IU; 36IU; 72IU

Forma:

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Humulin M3 (30/70) Cartridge, Humulin M3 (30/70) Kwikpen

Účinná látka:

lidský insulin biosyntetický 30% rozpustného a 70% isofan inzulinu

Síla/Koncentrace:

100IU/ml

Forma:

injekční suspenze zás.vložka; předplň.pero

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Humulin N, Humulin N (NPH) Cartridge, Humulin N (NPH) KwikPen

Účinná látka:

lidský insulin biosyntetický isofan insulin

Síla/Koncentrace:

100IU/ml

Forma:

injekční suspenze inj.lahvička; zás.vložka; předplň.pero

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Humulin R, Humulin R Cartridge, Humulin R KwikPen

Účinná látka:

lidský insulin biosyntetický rozpustný

Síla/Koncentrace:

100IU/ml

Forma:

injekční roztok inj.lahvička; zás.vložka; předplň.pero

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Liprolog Mix25

Účinná látka:

25% roztoku a 75% protaminové suspenze insulinu lispro

Síla/Koncentrace:

100 jednotek/ml

Forma:

injekční suspenze zás.vložka; předplněné pero KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Liprolog Mix50

Účinná látka:

50% roztoku a 50% protaminové suspenze insulinu lispro

Síla/Koncentrace:

100 jednotek/ml

Forma:

injekční suspenze zás.vložka; předplněné pero KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Liprolog

Účinná látka:

insulin lispro

Síla/Koncentrace:

100 jednotek/ml

Forma:

injekční roztok zás.vložka; předplněná pera KwikPen a Junior KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Lyumjev

Účinná látka:

insulin lispro

Síla/Koncentrace:

100 jednotek/ml

Forma:

injekční roztok inj. lahvička; zás.vložka; předplněná pera KwikPen a Junior KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Lyumjev

Účinná látka:

insulin lispro

Síla/Koncentrace:

200 jednotek/ml

Forma:

injekční roztok předplněné pero KwikPen

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Olumiant

Účinná látka:

baricitinib

Síla/Koncentrace:

2mg; 4mg

Forma:

potahované tablety

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Optruma

Účinná látka:

raloxifen

Síla/Koncentrace:

60mg

Forma:

potahované tablety

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Pemetrexed Lilly

Účinná látka:

pemetrexed

Síla/Koncentrace:

100mg; 500mg

Forma:

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Retsevmo

Účinná látka:

selpercatinib

Síla/Koncentrace:

40mg; 80mg

Forma:

tvrdé tobolky

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Strattera

Účinná látka:

atomoxetin

Síla/Koncentrace:

10mg; 18mg; 25mg; 40mg; 60mg; 80mg; 100mg

Forma:

tvrdé tobolky

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Taltz

Účinná látka:

ixekizumab

Síla/Koncentrace:

80mg

Forma:

injekční roztok předplň. pero; předplň. inj. stříkačka

Obchodováno v ČR:

Ano
(předplň. pero)

Poznámka (jiný držitel registrace):

Trulicity

Účinná látka:

dulaglutid

Síla/Koncentrace:

0,75mg/0,5ml; 1,5mg/0,5ml

Forma:

injekční roztok předplň.pero; předplň. inj. stříkačka

Obchodováno v ČR:

Ano
(předplň. pero)

Poznámka (jiný držitel registrace):

Verzenios

Účinná látka:

abemaciclib

Síla/Koncentrace:

50mg; 100mg; 150mg;

Forma:

potahované tablety

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Yentreve

Účinná látka:

duloxetin

Síla/Koncentrace:

40mg

Forma:

tvrdé tobolky

Obchodováno v ČR:

Ne

Poznámka (jiný držitel registrace):

Zypadhera

Účinná látka:

monohydrát olanzapin embonátu

Síla/Koncentrace:

210mg; 300mg; 405mg

Forma:

prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Zyprexa

Účinná látka:

olanzapin

Síla/Koncentrace:

2,5mg; 5mg; 7,5mg; 10mg; 15mg; 20mg

Forma:

potahované tablety

Obchodováno v ČR:

Ano
(kromě 2,5mg a 7,5mg)

Poznámka (jiný držitel registrace):

Zyprexa 10mg

Účinná látka:

olanzapin

Síla/Koncentrace:

10mg

Forma:

prášek pro injekční roztok

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

Zyprexa Velotab

Účinná látka:

olanzapin

Síla/Koncentrace:

10mg; 15mg; 20mg

Forma:

tableta dispergovatelná v ústech

Obchodováno v ČR:

Ano

Poznámka (jiný držitel registrace):

PP-MG-CZ-0048