Two people talking in front of Lilly life wall.

O nás

Společnost Lilly spojuje péči s objevy a vytváří léky, které zlepšují život lidí po celém světě.

Tři dlouho zavedené základní hodnoty řídí společnost Lilly při všem, co dělá:

  • Poctivost: Podnikáme v souladu se všemi platnými zákony. Jsme čestní v obchodních vztazích se zákazníky, zaměstnanci, akcionáři, partnery, dodavateli, konkurenty i komunitami, se kterými spolupracujeme.

  • Dokonalost: Dlouhodobě usilujeme o inovace v oblasti farmacie, poskytujeme vysoce kvalitní výrobky a snažíme se dosahovat vynikajících obchodních výsledků.

  • Úcta k lidem: Udržujeme prostředí založené na vzájemném respektu, otevřenosti a poctivosti. Respekt k lidem zahrnuje náš zájem o všechny lidi, kteří jsou spojeni s naší společností: zákazníky, zaměstnance, akcionáře, partnery, dodavatele a další členy komunity.

Objevování je naším posláním, smyslem, který nás definoval od dne, kdy společnost Eli Lilly otevřela dveře první laboratoře. O více než 140 let a téměř 100 léčivých přípravků později i nadále usilujeme o další skvělé objevy a odhalování ještě více způsobů, jak lidem po celém světě zlepšit život.

Video: Milestone Medicines – tajemství objevů