OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROZSAH:

Vaše soukromí je pro nás důležité. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení“) Vás má informovat o tom, jaké informace o Vás společnost ELI LILLY ČR, s.r.o., se sídlem na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 64941132, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 42212 („Lilly“) může shromažďovat a jak tyto informace využíváme. Zásady ochrany osobních údajů a cookies těchto webových stránek platí pouze pro provoz webových stránek, mobilních aplikací a digitálních služeb, které přímo odkazují na toto Prohlášení, když kliknete na „Zásady ochrany soukromí a používání cookies“ v zápatí webových stránek nebo mobilní aplikace či služby. Takové webové stránky, aplikace a digitální služby v tomto Prohlášení označujeme jako „webové stránky“.

Údaje, které zpracováváme, a způsoby jejich zpracování

Shrnutí: Na této webové stránce může docházet ke shromažďování údajů, které Vás buď přímo identifikují, nebo mohou být použity v kombinaci s jinými informacemi za účelem Vaší identifikace („osobní údaje“). Příklady osobních údajů, které Vás přímo identifikují, zahrnují Vaše jméno, kontaktní údaje, e-mailovou adresu a další údaje v kombinaci s identifikátory. Naše webové stránky mohou dále rovněž shromažďovat osobní údaje, které Vás přímo neidentifikují Vaším jménem nebo kontaktními údaji, ale mohou být využity k určení toho, že z určitého počítače nebo jiného zařízení byla naše webová stránka navštívena.

Prostřednictvím této webové stránky o Vás můžeme shromažďovat následující informace:

• Kontaktní údaje: Mohou zahrnovat osobní údaje jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e‑mailová adresa a další podobné informace. Tyto informace shromažďujeme, abychom s Vámi mohli komunikovat. Vždy nám můžete odmítnout poskytnout Vaše osobní údaje, v tom případě Vám ale nemusíme být schopni poskytnout určité informace, produkty nebo služby.

• Doplňující údaje: Určité oblasti našich webových stránek Vám umožňují sdílet s námi doplňující osobní údaje. Na příklad se můžete přihlásit k odběru newsletteru nebo se zapsat na seznam pro rozesílání hromadné pošty. Vámi poskytnuté údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli informace, které požadujete, odpověděli na Váš dotaz, ke zlepšení našich webových stránek, k ověření Vašeho vztahu k nám nebo k jiné aktivitě nutné pro splnění Vašeho požadavku.

• Zájmy a preference: Tyto informace nám umožňují zjistit, jak co nejlépe vyhovět Vašemu zájmu o naše produkty a služby. Mohou zahrnovat Vámi preferovaný způsob, jak Vás kontaktovat, pomoci nám dále rozvíjet naše obchodní nebo profesní vazby, pochopit Vaše produktové preference, preferovaný jazyk, marketingové preference a některé demografické údaje. Některé z těchto informací zpracováváme s Vaším souhlasem a některé zpracováváme automaticky pro naše legitimní obchodní účely.

• Využití webových stránek: Tyto informace využíváme ke správě a zabezpečení našich webových stránek, síťových systémů a dalších aktiv. Mohou zahrnovat informace o Vaší IP (“Internet Protocol”) adrese, datum a čas, kdy jste navštívili naši webovou stránku, geografické umístění a způsob, jakým jste se pohybovali po webové stránce a další informace shromažďované pomocí weblogů, cookies a dalšími způsoby. Může se jednat o informace, které Vás přímo neidentifikují, ale mohou se vztahovat k Vašemu zařízení. Je možné, že Vaše IP adresa nebo cookie, které využíváme, mohou obsahovat informace, které mohou být považovány za osobní údaje. To, jak využíváme cookies a další technologie, je podrobněji popsáno níže. Tyto informace jsou shromažďovány automaticky pro naše legitimní obchodní účely

Informace můžeme využít také ke splnění právních nebo regulatorních povinností, jako je například hlášení nežádoucích účinků nebo k zajištění našich práv a pro uchovávání záznamů společnosti, správu webových stránek, výzkum a vývoj produktů, jak odpovídá legitimním zájmům společnosti Lilly.

Tam, kde to dovolují právní předpisy, můžeme rovněž rozšířit nebo spojovat informace o Vás, včetně osobních údajů, s informacemi získanými od třetích stran, a to za stejným účelem, jako je popsáno výše. Informace o Vás mohou být využity také pro profilování pro účely uvedené výše. Proti profilování můžete vznést námitku tím, že nás kontaktujete prostřednictvím informací uvedených v části “Jak nás kontaktovat”.

Cookies a obdobné technologie

Web beacons

Tato stránka může využívat technologii známou jako web beacons (webové majáky), která umožňuje shromažďování záznamů o přístupech. Web beacon je grafický soubor umístěný na webových stránkách nebo v e-mailu, určený ke sledování navštívených stránek a otevřených zpráv. Informace o webových přístupech se shromažďují, když navštívíte některou z našich webových stránek, která je hostována na webserveru.

Na určitých stránkách nebo v e-mailech, které Vám zasíláme, můžeme využívat technologii nazývanou „web beacon“ (známou také jako „action tag“ nebo „clear GIF“). Tato technologie nám pomáhá určit, které z námi zaslaných e-mailů jste otevřeli a jestli jste pak provedli nějakou další akci. Web beacons nám pomáhají analyzovat efektivitu našich stránek měřením počtu návštěvníků stránky nebo měřením počtu návštěvníků, kteří klikli na klíčové elementy na stránce.

Cookies

Tato webová stránka může využívat technologii známou jako „cookie“. Cookie je malý datový soubor, který webová stránka může umístit na pevný disk Vašeho počítače, kde jsou archivovány soubory internetového prohlížeče. Cookies Vám mohou ušetřit čas, abyste nemuseli opakovaně zadávat informace v některých registračních částech webu, protože cookies umožňují webové stránce „zapamatovat si“ informace, které návštěvník již dříve zadal. Cookie také pomáhá poskytnout Vám specifický obsah podle toho, jak web využíváte, a sledovat, jak jsou využívány jednotlivé části webových stránek. Cookies mohou být do Vašeho počítače umístěny jak námi, tak třetími stranami, se kterými spolupracujeme, jako jsou např. poskytovatelé služeb webové analytiky nebo reklamních služeb. U většiny prohlížečů a u dalšího software můžete změnit nastavení tak, abyste cookies vymazali z pevného disku Vašeho počítače, blokovali všechny cookies nebo se Vám zobrazilo upozornění předtím, než se cookie uloží. Více o těchto funkcích najdete v instrukcích ve Vašem prohlížeči. Pokud odmítnete cookies, funkčnost stránky může být omezena nebo nebudete moci využívat všechny služby na stránce.

„Do not track“

Existují různé způsoby, jak můžete zabránit sledování Vaší online aktivity. Jedním z nich je nastavení Vašeho prohlížeče tak, že informuje webové stránky, které navštívíte, o tom, že nechcete, aby o Vás sledovaly určité informace, které se Vás týkají. To je označováno jako „Do Not Track“ („DNT“) signál. Prosím vezměte na vědomí, že v současné době naše webové stránky a webové služby nereagují na tyto signály z webových prohlížečů. V současné době neexistuje univerzálně přijímaný standard, jak by společnost měla reagovat v případě zaznamenání DNT signálu.

Volby související s cookies

European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) provozuje webovou stránku, kde lidé mohou odmítnout zobrazování zájmově orientované reklamy od některých nebo všech síťových reklamních agentur, které se účastní tohoto programu. Vice informací o EIDAA najdete zde: www.youronlinechoices.eu.

Důvody, proč sdílíme Vaše údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi zástupci, dodavateli nebo partnery v souvislosti s prací, kterou pro nás nebo s námi vykonávají, jako je např. zasílání e-mailových zpráv, správa dat, hosting našich databází, poskytování služeb zpracování dat, poskytování služeb zákazníkům a též za účelem rozšíření nebo přidání údajů od těchto společností k Vašim osobním údajům. Tito zástupci, dodavatelé nebo partneři nesmějí využívat data jinak než k poskytování služeb naši společnosti nebo pro spolupráci s námi (např. některé produkty jsou vyvíjeny a propagovány na základě smluv o spolupráci s jinými společnostmi).

Osobní údaje budeme sdílet, abychom mohli reagovat na soudní předvolání a další zákonné žádosti o poskytnutí informací ze strany státních úřadů, včetně těch k zajištění národní bezpečnosti, výkonu práva, k zajištění internetové bezpečnosti nebo kde je to vyžadováno zákonem. Ve zcela výjimečných případech, kde je v sázce národní bezpečnost nebo bezpečnost společnosti, si vyhrazujeme právo sdílet celou naši databázi návštěvníků a zákazníků s příslušným státním úřadem.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž poskytnout třetí straně v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem obchodních aktivit na webové stránce, ke které se informace vztahují. V takovém případě však od kupujícího požadujeme, aby s osobními údaji zacházel v souladu s tímto Prohlášením.

Google Analytics

Můžeme využívat službu Google Analytics, abychom zajistili lepší fungování naší webové stránky a abychom lépe pochopili, jak jsou její jednotlivé části využívány. Google Analytics využívá technické nástroje jako např. First-Party cookies a kód JavaScript, ke shromažďování informací o návštěvnících. Služba Google Analytics sleduje návštěvníky stránek, kteří mají zapnutý JavaScript. Služba Google Analytics anonymně sleduje, jak návštěvníci pracují s webovou stránkou, včetně toho, odkud na stránku vstoupili a co na stránce dělali. Google Analytics shromažďuje od návštěvníků výše uvedené informace.

Tyto informace jsou využívány ke správě a aktualizaci webové stránky a my také budeme posuzovat, jestli profil návštěvníků stránky odpovídá očekávanému demografickému profilu, a dále zjišťovat, jakým způsobem klíčové skupiny návštěvníků procházejí obsah stránky.

First-party cookies (např. cookie Google Analytics) a cookies třetích stran (např. DoubleClick cookie) budou použity k analýze toho, jaký vztah má zobrazení inzerce, další využívání reklamních služeb a interakce s nimi k návštěvám stránky.

A. Možnost odmítnutí (opt-out):

Google Analytics nabízí návštěvníkům, kteří nechtějí, aby o nich byla shromažďována data, možnost odmítnutí takovéhoto shromažďování (tzv. opt-out). Více informací o této možnosti najdete zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Využití dat společností Google:

Společnost Google a jí výlučně vlastněné dceřiné společnosti mohou v souladu se svými zásadami na ochranu osobních údajů (dostupnými na http://www.google.com/privacy.html, nebo jiné webové stránce, dle informací čas od času poskytnutých ze strany společnosti Google) uchovávat a používat informace shromážděné od Vás při využívání Google Analytics – zveřejňování a sdílení informací.

Pluginy sociálních sítí

Naše webové stránky mohou využívat pluginy sociálních sítí, aby Vám umožnily jednoduše sdílet informace s ostatními. Při návštěvě naší webové stránky může operátor pluginu sociálních sítí, který je na naší webové stránce, umístit na Váš počítač cookie, které operátorovi umožní rozeznat návštěvníky, kteří už dříve navštívili naše webové stránky. Pokud jste se už dříve přihlásili na stránky sociálních sítí v době, kdy jste procházeli informace na naší webové stránce, pluginy sociálních sítí mohou umožnit, aby stránka sociálních sítí získala informace, které mohou přímo identifikovat, že jste navštívili naši stránku. Plugin sociálních sítí může shromažďovat informace o návštěvnících stránky, kteří se přihlásili do některé sociální sítě, bez ohledu na to, zda provedli nějakou interakci s pluginem na naší webové stránce. Pluginy sociálních sítí rovněž umožňují stránce sociálních sítí sdílet informace o Vaší aktivitě na naší webové stránce s ostatními uživateli sociálních sítí. Lilly nemá kontrolu nad žádným obsahem z pluginů sociálních sítí. Více informací o pluginech ze stránek sociálních sítí najdete v prohlášeních o ochraně soukromí a sdílení údajů na stránkách příslušných sociálních sítí.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Vaše informace budou uchovávány po dobu nutnou k naplnění oprávněných a zákonných obchodních potřeb v souladu s naší politikou pro uchovávání záznamů a relevantními zákony a jinými předpisy.

Údaje nezletilých osob

Tato stránka není určena osobám mladším 16 let. Od žádné osoby mladší 16 let vědomě neshromažďujeme osobní údaje.

Jak zabezpečujeme Vaše údaje

Využíváme odpovídající fyzická, elektronická a procedurální opatření, abychom chránili osobní údaje získané prostřednictvím této webové stránky. Například omezujeme přístup k těmto informacím pouze na oprávněné zaměstnance, poskytovatele služeb a kontraktory, kteří k nim potřebují přístup za účelem provedení činností popsaných v tomto Prohlášení. Ačkoli se snažíme zajistit rozumnou úroveň zabezpečení informací, které zpracováváme a uchováváme, žádný bezpečnostní systém nedokáže zabránit všem možným porušením bezpečnosti.

Vaše práva a možnosti volby

Máte právo požadovat od nás informace, jak jsou Vaše osobní údaje používány a s kým tyto informace sdílíme. Máte také právo vidět a získat kopii svých osobních údajů, které o Vás uchováváme, žádat jejich opravu nebo výmaz.

Za zákonných podmínek máte také právo nechat Vaše osobní údaje přenést do jiné entity nebo k jiné osobě ve strojově čitelném formátu.

Naše schopnosti vyhovět Vaší žádosti mohou být omezené.

Jak nás kontaktovat

Kteroukoli z výše uvedených žádostí můžete podat tak, že nás budete kontaktovat na e-mailové adrese info_cz@lilly.com nebo na adrese:

ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, Praha 8, 186 00, tel.: 234 664 111.

Můžete nás výše uvedeným způsobem rovněž kontaktovat, budete-li mít otázky týkající se tohoto Prohlášení.

Jak podat stížnost

Pokud si přejete podat stížnost ohledně způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) na adrese privacy@lilly.com, který záležitost prošetří.

Pokud nejste s naší odpovědí spokojení nebo si myslíte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje v souladu se zákonem, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Mezinárodní předání osobních údajů

Vaše informace mohou být předány v mezinárodním měřítku mezi majetkově spřízněnými společnostmi Lilly. Tyto majetkově spřízněné společnosti mohou též předávat Vaše osobní údaje do jiných majetkově spřízněných společností Lilly. Některé majetkově spřízněné společnosti Lilly mohou sídlit v zemích, které nezajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů. Všechny majetkově spřízněné společnosti Lilly ale musí zacházet s osobními údaji v souladu s tímto Prohlášením. Pro více informací o mechanismech předání a bezpečnostních opatřeních, které Lilly dodržuje při přeshraničních předáních osobních údajů, nás prosím kontaktujte na privacy@lilly.com nebo na webové stránce https://www.lilly.com/privacy.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Pro zvýšení pohodlí našich návštěvníků může tato webová stránka obsahovat odkazy na jiné stránky vlastněné a provozované třetími stranami, které mohou dle našeho názoru poskytnout užitečné informace. Zásady a postupy, které zde popisujeme, se na tyto stránky nevztahují. Neodpovídáme za shromažďování a zpracování osobních údajů na jakýchkoli stránkách třetích stran. Proto odmítáme jakoukoli odpovědnost za použití osobních údajů třetí stranou, které získala prostřednictvím Vašeho použití webové stránky takové třetí strany. Pro více informací o zabezpečení, ochraně soukromí, sběru dat a distribučních postupech na stránkách vlastněných třetími stranami doporučujeme kontaktovat přímo je.

Změny našich postupů na ochranu osobních údajů

Čas od času můžeme toto Prohlášení aktualizovat. Pro zvýšení Vašeho pohodlí v případě aktualizace novou verzi zveřejníme na této stránce. S Vašimi osobními údaji budeme vždy zacházet v souladu s tímto Prohlášením, dle znění účinného v okamžiku získání daných osobních údajů. Nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat a nezpřístupníme Vaše osobní údaje jinému subjektu podstatně odlišným způsobem, než je uvedeno v tomto Prohlášení, aniž bychom Vás o tom informovali a dali Vám příležitost vznést námitku. V takovémto případě budeme ovšem vždy postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Datum poslední změny: duben 2018